Strona głównaAktualnościWarsztaty "Ekologia w edukacji" Czudec 30.11.2013 r.

Warsztaty „Ekologia w edukacji” Czudec 30.11.2013 r.

3o-go listopada 2013 r. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu odbyły się warsztaty pt. „Ekologia w edukacji”. Gośćmi spotkania były panie Hilla Metzner oraz Meike Rathgeber z Unarbhängiges Institut für Umweltfragen z Berlina. Podczas warsztatów zostały szeroko omówione zagadnienia związane z ekologią. 
Obie panie przedstawiły 
w swoich prezentacjach zagrożenia, które mają destruktywny wpływ na środowisko i omówiły koncepcję zrównoważonego rozwoju. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji dzieci od samego początku nauki szkolnej. Jako przykład ukazano rozwiązania, jakie stosowane są w szkołach niemieckich, które przynoszą wymierne efekty. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z materiałami pomocniczymi oraz zadawali szczegółowe pytania.

 

Prezes stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia – Rozwój – Przestrzeń w Rzeszowie pan Jacek Adamowicz był zainteresowany, jak szkoły w Niemczech uświadamiają dzieci i młodzież w kwestii odpowiedzialności za środowisko. Pan prezes chciał się także dowiedzieć jak wygląda współpraca szkół z samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi w przygotowaniu kadr nauczycielskich oraz doboru pomocy dydaktycznych.

            Bardzo interesującą częścią warsztatów była praca w grupach, gdzie poszczególne zespoły zajmowały się konkretnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i wskazywały potencjalne rozwiązania, jakie mogłyby się sprawdzić w polskich warunkach. W niezwykle ciekawy sposób przedstawiono problem zmian klimatu, jakie widoczny jest w dzisiejszych czasach. W tym celu zaproszono również grupę dzieci z Krakowa, które odegrały specjalnie przygotowaną na tę okoliczność inscenizację. Ukazała ona bardzo obrazowo, jakie konsekwencje wywołują skutki globalnego rozwoju gospodarki. Uczestnicy warsztatów wyrazili uznanie za fachowe i rzetelne ujęcie problemu, jakim jest szeroko rozumiana ochrona środowiska i ekologia.

 

 

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...