Strona głównaAktualnościProjekt "Wypoczynek i warsztaty w Polsce formą integracji społeczeństwa ukraińskiego"

Projekt „Wypoczynek i warsztaty w Polsce formą integracji społeczeństwa ukraińskiego”

 

 

 

Projekt „Wypoczynek i warsztaty w Polsce formą integracji społeczeństwa ukraińskiego”

W dniach od 20-30 sierpnia 2022 r. w Rymanowie Zdroju odbyły się wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem warsztatów było stowarzyszenie EkoPrzestrzeń. W warsztatach brało udział 50 osób (matki z dziećmi).  Projekt sfinansowany został z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). W czasie warsztatów dla matek organizatorzy zapewnili naukę języka polskiego, warsztaty psychologiczne (w radzeniu sobie z traumą), warsztaty prawne,   warsztaty rozwoju osobistego zapewniona była również profesjonalna opieka dla ich dzieci przez wykwalifikowanych animatorów. W ramach animacji dzieci i młodzież brały udział w konkursach plastycznych, muzycznych. Uczestniczyły również w zajęciach, które rozwijają sprawności ruchowe. Pomoc psychologiczna była również bardzo potrzebna przy indywidualnych potrzebach dziecka. Oprócz stacjonarnych zajęć w Rymanowie Zdroju organizowane były wycieczki krajoznawcze, wspólne wyjście na basen, ogniska do kina itp.

Wartość projektu: 34 731,58 euro