Strona głównaAktualnościPolska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r.

W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz z polskimi uczestnikami. Odbyły się gry i zabawy integracyjne oraz młodzież założyła kronikę wydarzeń z pobytu.

В п’ятницю після обіду, в місто Ряшів, приїхала молодь зі Стрия piątek po południu. Спільно з польськими учасниками було обговорено план перебування. Відбулися ігри та інтеграційна зустріч, після чого було розпочато хроніку подій та перебування в проекті.

 

II Dzień projektu  28.09.2019 r.

„Mój ekologiczny dom” (Mój dom jako zielona strefa)   Młodzież poszerzała swoją wiedzę ekologiczną na temat ekologicznego domu, omawiała elementy tworzące zdrowy dom (ciepła estetyka wnętrza, zdrowe materiały budowlane, przyjazna atmosfera rodzinna, odpowiedzialność za członków rodziny, domowe hałasy. Ponadto młodzież omawiała również i dzieliła się spostrzeżeniami na temat niektórych substancji niszczących warstwę ozonową (kosmetyki, chemia gospodarcza, opakowania aerozolowe niszczące warstwę ozonową – freony. Ostatnim omawianym punktem w tym dniu był temat Moje miejsce pracy. Porównywali swoje miejsca pracy (nauki) ze standardami – dobór wyposażenia wnętrza,
a ponadto czy lubię swoje miejsce pracy, nauki? Oraz omówili jak oszczędzać energię elektryczną w domu.   W  wyniku rozmów i dyskusji młodzież jednogłośnie zwróciła uwagę,  Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny więc i za środowisko również – trzeba przemyślanych decyzji, aby nasza planeta służyła obecnym pokoleniom, ale i przyszłym także. Na zakończenie  młodzież również brała udział w konkursie plastycznym „Mój ekologiczny dom”

„Мійекологічний будинок” (Міц будинок як зелена зона)
Молодь поширювала свої знання на тему екологічного будинку, обговорювали елементи які створюють здорову будівлю (тепла естетика інтер’єру, здорові будівельні матеріали, приязна сімейна атмосфера, відповідальність за членів сім’ї,. Також молодь обговорила та поділилася знаннями щодо речовин, які знищують озоновий захист планети (косметика, господарські товари, аерозольні коробки – фреони. Останньою темою цього дня було Моє місце праці. Порівнювали своє місце навчання (праці) зі стандартами – підбір інтер’єру, та чи я люблю це місце?!? Було обговорене питання енергозбереження в моїй будівлі. Підчас дискусії одноголосно було стверджено, що Людина є відповідальна за свої дії, тобто за середовище також. Потрібно задумуватись над тим, щоб наша планета була приязна для цього та майбутнього поколінь. На завершення відбувся конкурс малюнку «Мій екологічний будинок».

 

III Dzień projektu 29.09.2019 r.

„Czy śmieci to problem?” Uczestnicy projektu zapoznawali się z metodami zagospodarowania odpadów oraz przekonywali, że wyrzucane przez nich odpady stanowią surowiec energetyczny. Ważnymi zajęciami w których młodzież brała udział były warsztaty jak świadomie i mądrze korzystać z zasobów przyrody oraz czy traktują Ziemię i jej zasoby
z szacunkiem. Młodzież omawiała również jak oszczędzać wodę w domu? Uzasadniali dlaczego oszczędzać? Np. zmniejszenie zużycia wody w codziennych czynnościach domowych
(w łazience w kuchni) właściwe używanie środków chemicznych. Kolejnym tematem, który młodzież podjęła był temat „Wiemy co jemy” uczestnicy przedstawiali jaki wpływ na nasze zdrowie ma właściwe odżywianie oraz spożywanie zdrowej żywności.

„Чи сміття це проблема?” Учасники проекту запізнилися з методами застосування відходів та переконували, що сміття яке викидають, це підґрунтя для енергозбереження. Важливими заняттями були майстер-класи як свідомо та мудро користати з природніх ресурсів та чи поважають Землю та її ресурси. Обговорювалося питання економії води в щоденному житті, де бідповіді були обгрунтовані. На приклад використання води в щоденних діях ( в ванній кімнаті, на кухні), відповідне використання хімічних речовин, Наступною темою було гасло – „Знаємо що їмо”. Учасники представили який вплив на наше здоров’я має правильне харчування та вживання здорової їжі.

 

IV Dzień projektu 30.09.2019 r.

Młodzież w szkole prezentowała swoje szkoły/miasta z których pochodzą. Podczas spotkania uczestnicy projektu zapoznawali się  z językiem sąsiada (poznanie alfabetu, próby czytania, dialogi sytuacyjne, nauka piosenek polskich  i ukraińskich, zabawy edukacyjne). Młodzież również brała udział w warsztatach „Podnoszenie odpowiedzialności za czystość terenu wokół nas”, a także uczestnicy przekonywali że pomoc innym ludziom i zwierzętom to wielka sprawa. Poruszyli również temat budowy lasu i jak go chronić (dokarmianie zwierząt zimą, pielęgnacja roślin). Młodzież wykonała również smycze ekologiczne (z gumy ekologicznej) oraz pudełka, które pokryły m.in. mchem ekologicznym. Podczas zajęć młodzież omówiła również temat „Miejsce w którym mieszkam” (zwrócili uwagę szczególnie na negatywne zmiany zachodzące w skutek działalności człowieka (wycinanie drzew, budowa autostrad, brak zieleni. Zwrócili uwagę na obszary szczególnie zagrożone ekologicznie i zadali sobie pytanie czy człowiek jest wrogiem czy przyjacielem przyrody i jak oni sami mogą dbać o zieleń w swoim otoczeniu. Ostatnim omawianym przez młodzież punktem w tym dniu był temat :”Ekologiczne walory ,mojej miejscowości” uczestnicy zarówno polscy jak i ukraińscy przedstawili miejsca i obiekty chronione w swojej miejscowości (pomniki przyrody itp.) Na zakończenie młodzież wykonała torby ekologiczne.

Молодь представляла свої школи/ міста з яких походять. Під час зустрічі учасники проєкту пізнали мову сусіда (вивчали алфавіт, читали та писали даною мовою та спільно співали пісні) Молодь брала участь в майстер-класах „Відповідальність за чисте навколишнє середовище” та також переконували, що допомога іншим людям та тваринам це валика справа. Було підняте питання відбудови лісу та його охорони (харчування тварин в зимовий період, відновлення рослин). Учасники проєкту власноруч створили екологічні прикраси, які виконали з екологічного харчового силікону та паперові коробки, які прикрасили екологічним мохом. Під час проведених занять молодь обговорила питання “Місце в якому я проживаю”. Було звернено особливу увагу на негативні зміни, які відбуваються в наслідок людських дій (вирубка лісів, будівництво доріг, брак озеленення). Було звернено особливу увагу на ділянки під екологічною загрозою та поставлено питання, чи людина є ворогом чи приятелем природи та як вони самі можуть дбати про зелень навколо себе. Останньою темою цього дня було: “Екологічні якості мого міста”, де представлено місця та об’єкти які під охороною в їхніх містах (пам’ятки природи). На завершення молодь створила екологічні сумки.

 

V Dzień projektu 01.10.2019 r.

W kolejnym dniu warsztatów młodzież zwróciła uwagę na temat: „Powietrze, woda, gleba – czym zanieczyszczone jest powietrze?, co to jest dziura ozonowa? Młodzież wymieniła czynniki zagrażające środowisku w swojej okolicy, a także zapoznała się z efektem cieplarnianym. Uczestnicy prowadzili również zajęcia z tematu „Woda” – (ważny składnik życia, skąd się bierze woda?, czy jest konieczność budowy oczyszczalni ścieków i dbania
o czystość wód?, czy deszcz może być zagrożeniem dla środowiska? Uczestnicy przedstawili źródła zanieczyszczeń wody, ukazywali błędy w gospodarowaniu wodą oraz omówili wpływ kwaśnych deszczy na budowle i środowisko (młodzież wykazała  się dużą znajomością tematu). Po warsztatach odbył się mecz siatkówki. Po meczu młodzież podczas kolejnych warsztatów malowała koszulki, którego mottem przewodnim było ukazanie przyjaźni polsko-ukraińskiej. Ostatnim punktem warsztatów w tym dniu był temat: „Środki transportu zagrożeniem dla środowiska” młodzież przedstawiła jakimi sposobami i jakimi środkami  transportu jest zatruwane  powietrze i woda. Ukazali jaka jest liczba samochodów w Polsce i na Ukrainie. Przedstawiali ekologiczne środki transportu oraz przekonywali o potrzebie stosowania benzyny bezołowiowej, a także zalety pojazdów o napędzie elektrycznym. Na koniec dnia młodzież malowała ekologiczne torby, którego myślą przewodnią był temat „Ekologiczne miasto przyszłości”.

Цього дня молодь звернула увагу на тему: “Повітря, вода, земля — чим забруднене повітря. Що таке озонова діра”. Молодь представила чинники, які загрожують навколишньому середовищу у своїй місцевості, та дізналися про тепличний ефект. Учасники зорганізували заняття “Вода — важливий елемент життя, звідки береться вода? Чи є необхідність будови очисних споруд та необхідність дбати про воду? Чи дощ може бути загрозою для середовища”. Учасники представили джерела забруднення води, показували помилки пов’язані з господарюванням води та обговорили питання впливу кислотних дощів на будівлі та середовище. Після занять відбувся волейбольний матч. Завданням наступних майстер класів було створення власної футболки з логотипом: польсько-українська дружба”. Останнім пунктом майстер-класів цього дня було “Засоби пересування — загрозою для середовища”. Молодь представила якими транспортними засобами занечищується повітря та вода. В кількісному значенні показано скільки машин є в Польщі та в Україні. Показали екологічні транспортні засоби та представили необхідність використання без октанового палива та також переваги електрокарів.
“Екологічне місто майбутнього” – це власноруч створені екологічні сумки на яких саме ця тема була висвітлена.

 

VI Dzień projektu 02.10.2019 r.

W kolejnym dniu projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach. Uczestnicy poznawali rodzime gatunki drzew liściastych
i iglastych. Celem zajęć również było zapoznanie z wybranymi przedstawicielami epok minionych flory azjatyckiej. A ponad to dowiedzieli się jak przyroda przygotowuje się do zimy (obserwacje zmian zachodzących w jesieni) Jesienne dary ogrodu: owoce i nasiona. Omówiona została również Polska Czerwona Księga Roślin – ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Na zakończenie pobytu w Arboretum młodzież uczestniczyła w ognisku.

Цього дня проекту молодь брала участь в заняттях в дендрологічному парку в Болестрашицах де запізналися з різновидом дерев. Метою занять було представити відомі епохи азіатської флори та дізнатися в який спосіб природа готується до зими. Осінні дари садів: овочі та насіння. Також було згадано про польську червону книгу рослин – охорону природної спадщини. на завершення перебування в дендрологічному парку відбулося спільне вогнище

 

VII Dzień projektu 03.10.2019 r.

W dniu dzisiejszym młodzież uczestniczyła w warsztatach w zajezdni autobusowej
w Rzeszowie. Poznali budowę autobusów elektrycznych i gazowych. Był również „powrót do przeszłości” młodzież mogła przejechać się autobusem „minionej epoki” jak również nowoczesnym autobusem ekologicznym – o napędzie elektrycznym. Po warsztatach młodzież grała w gry ekologiczne typu: Recycling, Była sobie ziemia.

Цього дня проекту молодь брала участь в заняттях в автостанції в м. Ряшів. Дізналися про будову електричних та газових автобусів. Відбулась також «подорож в минуле» – проїхавшись автобусом минулого століття та порівняти з проїздом в екологічному автобусі, який пробує завдяки електричному моторі. Після чого заграли в настільні гри: Recycling, Була собі земля!

 

VIII Dzień projektu 04.10.2019 r.

W kolejnym dniu projektu młodzież omawiała ekologiczne sposoby uprawy roślin, zwróciła szczególną uwagę na warunki tworzenia gospodarstw ekologicznych. Uczestnicy przekonywali, że naturalne rolnictwo jest gwarancją zdrowej żywności omawiali jak produkować zdrową żywność.  Ponadto uczestnicy projektu zwrócili również uwagę
w kolejnych warsztatach na planowanie czynnego wypoczynku dla rodziny- młodzież przedstawiła jak zaplanować czynny wypoczynek dla siebie i innych jak stosować w praktyce zasady aktywnego wypoczynku jak budować świadomość ekologiczną. Na zakończenie młodzież przedstawiła wspólne wypracowanie dobrych praktyk oraz ekologicznych rozwiązań dotyczących zdrowej żywności i kreatywnego wypoczynku w Polsce i na Ukrainie.

Цього дня проекту молодь обговорювала способи екологічного вирощування рослин та звернули особливу увагу на умови створювання екологічного господарства. Учасники переконували, що натуральне сільське господарство є гарантією здорових продуктів харчування, обговорювали як вирощувати дробові продукти. Також підчас наступних занять, учасники проекту звернули увагу на планування активного відпочинку для родин – показали як можна запланувати такий відпочинок для себе та своїх родин, як практично використовувати умови активного відпочинку, як будувати екологічну свідомість! На завершення молодь представила спільно опрацьовані методи неврологічного відпочинку та здорового харчування в Польщі на в Україні.

 

IX Dzień projektu 05.10.2019 r.

W ostatnim dniu projektu młodzież zaprezentowała wystawę fotograficzną, wystawę plakatów, koszulek, a także przedstawiła prezentację multimedialną oraz krótki film, który przygotowali na podsumowanie. Podczas podsumowania projektu młodzież dzieliła się spostrzeżeniami
i wrażeniami z aktywnego pobytu w Polsce oraz wymienili się kontaktami. W ostatnim dniu projektu odbyła się również ewaluacja końcowa projektu. Na podsumowaniu naszego projektu gościła również Pani Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska. W tym dniu młodzież z Ukrainy wróciła do Stryja.

Останнього дня проекту молодь створила фото виставку, показ плакатів, та своїх робіт. На завершення усі присутні побачили представлений фільм та мультмедійний показ з цілого проекту. Підчас завершення проекту молодь ділилась спостереженнями та враженнями після активної участі. В останнє відбувся підсумок дня та цілосте проекту загалом. Госем серед запрошених була кандидат до польського парламенту Пані Христина Врублевська. Цього дня молодь з України повернулась до своїх домівок, в місто Стрий.

 

>> Pobierz Prezentację <<

 

Przeczytaj również

Film – Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

W dniach od 27 września do 5 października 2019 r. w Rzeszowie Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń realizowało kolejny międzynarodowy projekt ekologiczny...