Strona głównaAktualnościPodpisanie umowy Funduszu Study Tour 28.10.2013 r.

Podpisanie umowy Funduszu Study Tour 28.10.2013 r.

W dniu 28 października br. w Biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska przy ul. Rynek 5, miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach Projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” II naboru Funduszu Study Tour, którego wnioskodawcy mogli uzyskać dofinansowanie na projekty partnerskie mające na celu tworzenie lub wzmacnianie partnerstw. W uroczystości wzięli udział Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska pan Józef Jodłowski, Wiceprezes Zarządu pan Dawid Lasek oraz pan Minister Andrzej Sadoś szef Programu Europa Wschodnia realizowanego przez Międzynarodową Katolicką Komisję ds. Migracji w Genewie. Z ramienia beneficjentów obecni byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu. W obecności przedstawicieli lokalnych mediów podpisano 26 umów na dofinansowanie projektów.W tym podpisał również umowę Prezes naszego stowarzyszenia Jacek Adamowicz.

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...