Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń Ekologia - Rozwój - Przestrzeń

O nas

Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń Ekologia - Rozwój - Przestrzeń

O nas

Witajcie na stronie stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia Rozwój Przestrzeń serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą organizacją ekologiczną.

Nasza działalność to przede wszystkim podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska. Współpracujemy ze szkołami, organizacjami społecznymi i instytucjami w kraju i za granicą przy realizacji projektów ekologicznych. Wspieramy, a także inicjujemy wiele akcji ekologicznych, które służą lokalnej społeczności. Bronimy miejsc zielonych w miastach chroniąc je przed barbarzyńskim betonowaniem na „siłę”.

Jeśli masz informację albo zauważyłeś niepokojące kroki w celu dewastacji środowiska napisz do nas nie pozostaniemy obojętni.

Pozdrawiam serdecznie

Jacek Adamowicz

Prezes Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń

Dołącz do nas!

Misja

Promocja

Promowanie ekologicznego modelu odżywiania, pracy i wypoczynku w celach szeroko pojętej profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Działanie

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Popularyzacja

Popularyzacja produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu

Tworzenie

Podejmowanie działań w kierunku utrzymania istniejących i tworzenia nowych terenów zielonych, parków oraz nadwodnych naturalnych miejsc wypoczynku i rekreacji

Cele

Edukacja

Organizowanie oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami przy organizowaniu prelekcji, wystaw, sympozjów, konferencji oraz spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej

Wsparcie

Reprezentacja interesu społecznego oraz interesu prawnego uzasadnionego celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury

Ochrona środowiska

Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego, kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

Zarząd

Jacek Adamowicz

Prezes Zarządu EkoPrzestrzeń

Katarzyna Jaracz

Wiceprezes Zarządu EkoPrzestrzeń

Katarzyna Bolka

Sekretarz

Partnerzy