III Dzień projektu Polska – Litwa

19.05.2019 r. III Dzień projektu

Uczestnicy projektu zapoznawali się z metodami zagospodarowania odpadów oraz przekonywali, że wyrzucane przez nich odpady stanowią surowiec energetyczny. Ważnymi zajęciami w których młodzież brała udział były warsztaty jak świadomie i mądrze korzystać z zasobów przyrody oraz czy traktują Ziemię i jej zasoby z szacunkiem. Wyrazem tego było podzielenie się na grupy i w tych grupach rysowali, malowali jak rozumieją świadome korzystanie ze środowiska. Powstały różne interpretacje, ale bardzo wymowne niektóre nawet w postaci malunku kalambur na koszulce. Młodzież uczestniczyła również  w grach terenowych z uwzględnieniem miejsc ekologicznych (zapoznanie się z fauną i florą) Uczestnicy również podczas zajęć prowadzili ekokalmabury.

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...