II Dzień projektu Polska – Litwa

18.05.2019 r. II Dzień projektu

Moje śmieci – moja sprawa. Zmiana klimatu na Ziemi. Młodzież poszerzała swoją wiedzę ekologiczną związaną z potrzebą ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwym gospodarowaniem. Młodzież podczas zajęć zastanawiała się nad nurtującym dzisiaj pytaniem: Czy działalność człowieka jest na tyle groźna, że zagraża on swojej własnej egzystencji? I skąd wiadomo, że człowiek zmienia klimat Ziemi? W wyniku rozmów i dyskusji młodzież jednogłośnie zwróciła uwagę, aby bardziej troszczyć się o naszą planetę i dbać o środowisko i zgodziła się ze stwierdzeniem, że człowiek zagraża własnej egzystencji. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny więc i za środowisko również – trzeba przemyślanych decyzji, aby nasza planeta służyła obecnym pokoleniom, ale i przyszłym także. Młodzież również brała udział w grach miejskich, które służyły celom ekologicznym.

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...