Dzień 6 Projektu Polska – Ukraina

3 października 2018 roku młodzież zwiedzała firmę ML System, która zajmuje się projektowaniem i realizacją zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkiem.
W drugiej połowie dnia młodzież wzięła udział w różnych warsztatach, między innymi „Drugie życie śmieci” – z przyniesionych materiałów a szczególnie z zużytych ołówków uczestnicy robili ramkę na zdjęcia. Odbyły się też warsztaty z robienia aniołka bożonarodzeniowego i innych ozdób świątecznych jako elementów dekoracyjnych z wykorzystaniem zużytych surowców oraz odpadów domowych. Na zakończenie został wykonany plakat przez uczestników projektu na temat segregacji odpadów i drugie życie śmieci oraz malowanie koszulek podkreślających polsko-ukraińską przyjaźń. Odbyło się też podsumowanie dnia oraz przedstawienie planu na dzień następny.

3 жовтня 2018 року молодь відвідала компанію ML System, яка займається розробкою та впровадженням комплексних систем на основі фотоелектричної (ПВ) технології, інтегрованої з будівлею.
У другій половині дня молодь брала участь у різних семінарах, у тому числі „Друге життя сміття” – учасники робили рамки для фотографій із матеріалів, які вони принесли, особливо з використаних олівців. Були також майстерні з виготовлення різдвяних ангелів та інших різдвяних прикрас як декоративних елементів з використанням сировини та побутових відходів. Учасники проекту зробили плакат на тему сегрегації відходів та другого життя сміття, а також малювали футболки, які мають підкреслити польсько-українську дружбу. Були також підсумки дня та презентація плану на наступний день.

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...