Strona głównaNasze ProjektyProjekt Polska - Ukraina 2018Dzień 5 - Zajęcia w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej...

Dzień 5 – Zajęcia w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

2 października 2018 odbyły się zajęcia w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. ZMBPOK to jeden z największych i najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju. Inwestycja pozwala zagospodarować rocznie blisko 60 tys. ton odpadów komunalnych i może wyprodukować z nich 3 mln kWh energii elektrycznej i cieplnej. Młodzież poznała metody, m. in.: – redukcji ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, – maksymalizacja ilości odpadów materiałowych poddanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale itp.).
Na zakończenie dnia odbyła się zabawa w EKO kalambury, podsumowanie dnia oraz plan na dzień następny.

2 жовтня 2018 року відбулись заняття на підприємстві Механіко-біологічної переробки комунальних відходів у Сталевій Волі. Цей завод є одним з найбільших та найсучасніших закладів цього типу в країні. Така інвестиція дозволяє щороку переробити біля 60 тис. тонн комунальних відходів, з яких може виробити 3 млн. кВт електричної та теплової енергії. Молодь ознайомилась з такими технологіями як максимальне збільшення кількості матеріальних відходів, які підлягають відновленню та переробці (пластмаса, макулатура, скло, метал тощо).
Закінчився день грою в ЕКО каламбури, учасники провели підсумки та розписали план на наступний день.

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...