Czwarty dzień projektu

Młodzież zaczęła dzień od zajęć o autoprezentacji i zabaw, które pomogły w przyswojeniu zasad. Trzy najważniejsze poznane zasady przydały się im później.

I zasada – Nie przeszkadzamy sami sobie

II zasada

A) Wiemy co mówimy

B) Wiemy jak mówimy

III zasada – Pamiętamy o mowie niewerbalnej.

Przy okazji wykładu uczniowie mogli zagrać w różne gry, które również ich zintegrowały. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, a każda z nich dostała nazwę jakiegoś zwierzęcia. Pani Ania, która prowadziła te zajęcia, miała przygotowaną krótką historię. I gdy któraś z grup usłyszała nazwę swojego zwierzęcia, każdy członek grupy musiał zmienić miejsce. Drugie zadanie przygotowane dla uczestników w formie gry, było już trudniejszym zadaniem. Każda z grup otrzymała opowiadanie, które wspólnie musieli przeczytać i streścić w 7 słowach. Mieli na to 10 minut. Po skończonym czasie, wszyscy zebrali się w głównej sali. Każda drużyna czytała swoje 7 słów, a pozostali musieli opowiedzieć dokładniej, jaki był przebieg danej historii. Ostatnia gra w którą grali nasi podopieczni, była chyba najtrudniejsza. Uczniowie zostali podzieleni tylko na dwie grupy. Pierwsza z nich otrzymała obrazek przedstawiający jakiś kształt. Druga osoba z pary dostała taki sam obrazek, ale w postaci puzzli. Jej zadaniem było ułożenie obrazka, kierując się wskazówkami partnera. W tym zadaniu najważniejsze było dobre słuchanie i koncentracja, ponieważ osoby te były odwrócone od siebie, więc nie widziały co jest za nimi. Wszystkim udało się wszystko ułożyć. Po skończonych grach integracyjnych uczniowie mieli chwilę dla siebie. O godzinie 12:00 rozpoczął się konkurs talentów. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności, którymi były np.: taniec, sztuczki magiczne. Po ogłoszeniu wyników udało się wyłonić zwycięzców, którzy otrzymali słodkie nagrody.

Byli to: I miejsce – Bożena, Jana, Maria

II miejsce – Mykola, Ivan

III miejsce – Ala i Ola

Później uczniowie mieli trochę czasu wolnego, który przeznaczyli na wspólne rozmowy czy tańce. O godzinie 19:00 tradycyjnie odbyło się podsumowanie dnia. W trakcie zostały zorganizowane podchody, przygotowane przez parę uczennic. Reszta zgromadzonych musiała znaleźć ukryty skarb, kierując się wskazówkami, których najpierw szukali w całym obiekcie. Następnie każdy z uczestników otrzymał kartkę, na której wypisał podstawowe informacje na swój temat. Po wypełnieniu jej, miał za zadanie zebrać jak najwięcej podpisów innych, którzy mieli takie same zainteresowania, czy znak zodiaku, kolor oczu. Tuż po tym każda z osób mówiła o sobie 3 informacje, w tym jedną fałszywą, a pozostali musieli odgadnąć co było nie tak. Na sam koniec wszyscy wspólnie zatańczyli belgijkę.

 

Uczenie się

 

 

 

Talenty

 

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...