Nasze Projekty

Projekt Polska - Litwa 2019

„Polska i Litwa wspólnie chronią przyrodę dla przyszłych pokoleń” projekt został sfinansowany ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt Polska - Ukraina 2016

„Polska i Ukraina - razem możemy zrobić więcej” - Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Projekt Polska - Ukraina 2018

„Polska-Ukraina łączy nas ekologia” - Projekt sfinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Projekt Polska - Ukraina 2019

,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”