Strona głównaAktualności15-21 listopada 2013 r. Wizyta studyjna w Szwecji

15-21 listopada 2013 r. Wizyta studyjna w Szwecji

W dniach od 15 – 21 listopada 2013 r. delegacja stowarzyszenia EkoPrzestrzeń z prezesem Jackiem Adamowiczem na czele uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Szwecji. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu „Study tour – partnerstwo dla rozwoju regionalnego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Członkami Unii Europejskiej. Delegacja uczestniczyła w spotkaniach dzięki panu Stenowi Lundinowi, który we wrześniu br. uczestniczył w II Karpackim Forum Współpracy w Rzeszowie. To właśnie pan Lundin zorganizował spotkania w Szwecji m.in. z panem Ronnym Arnbergiem, który przedstawił informacje o firmie Borlange Energy o ich działaniach dotyczących środowiska i recyclingu. Delegacja uczestniczyła również w warsztatach zorganizowanych przez stowarzyszenie Leader DalAlvarna w Leksand, gdzie były omawiane międzynarodowe projekty Borlange Energy, a także odbyła się wizyta w Framtidsmuseet – edukacyjnym centrum dla szkół (temat- środowisko, energia, recycling i woda). Prezes Jacek Adamowicz w Leksand podpisał list intencyjny ze stowarzyszeniem Leader DalAlvarna, które reprezentował pan Ilbacks Erik Andersson. W liście tym zawarto m.in. umożliwienie przedstawicielom Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń Ekologia Rozwój Przestrzeń zapoznania się z metodami i narzędziami ochrony środowiska na terenie Szwecji, a także wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia w zakresie upowszechnienia wiedzy i doświadczeń szwedzkich na terenie Polski. W Moskogen odbyło się spotkanie z panem Andersem Janssonem managerem stowarzyszenia firm w regionie Leksand, które zajmuje się recyklingiem. Uczestnicy delegacji zapoznali się również ze stacją recyclingu. Na zakończenie wizyty w Szwecji prezes Jacek Adamowicz zapewnił o szerokiej współpracy między obydwoma stowarzyszeniami. Wyraził swoje zainteresowanie upowszechnianiem i wprowadzaniem nowych technologii ekologicznych na terenie Polski, a szczególnie na Podkarpaciu.

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...