• O nas
  • EkoKalendarz
  • Partnerzy
  • Kontakt
Strona główna EkoKalendarz DZIEŃ ZAPOBIEGANIA WYZYSKOWI ŚRODOWISKA NATURALNEGO PODCZAS WOJEN I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

DZIEŃ ZAPOBIEGANIA WYZYSKOWI ŚRODOWISKA NATURALNEGO PODCZAS WOJEN I KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

gromadzenie Ogólne ONZ postanowiło 6 listopada 2001 roku, że 6 listopada każdego roku obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (ang. International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict). Inicjatorem tego święta był UNEP, czyli Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Więcej informacji

(Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-zapobiegania-wyzyskowi-srodowiska/)

Zobacz również

20 grudnia Międzynarodowy Dzień Solidarności

Międzynarodowy Dzień Solidarności Solidarność oraz duch współdzielenia się to jedne z głównych wartości, jakie powinny być bazą dla relacji międzyludzkich w...