Ekologia - Rozwój - Przestrzeń

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM

Ekologia - Rozwój - Przestrzeń

Ekologia... z myślą o przyszłych pokoleniach

Misja

Misja Stowarzyszenia
Promocja

Promowanie ekologicznego modelu odżywiania, pracy i wypoczynku w celach szeroko pojętej profilaktyki chorób cywilizacyjnych

Działanie

Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Popularyzacja

Popularyzacja produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu

Tworzenie

Podejmowanie działań w kierunku utrzymania istniejących i tworzenia nowych terenów zielonych, parków oraz nadwodnych naturalnych miejsc wypoczynku i rekreacji

Cele

Cele Stowarzyszenia

Organizowanie oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami przy organizowaniu prelekcji, wystaw, sympozjów, konferencji oraz spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej

Reprezentacja interesu społecznego oraz interesu prawnego uzasadnionego celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury

Podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego, kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

Zarząd

Stowarzyszenia

Jacek Adamowicz

Prezes Zarządu EkoPrzestrzeń

Katarzyna Jaracz

Wiceprezes Zarządu EkoPrzestrzeń

Katarzyna Bolko

Sekretarz

Kontakt

Użyj poniższego formularza aby się z nami skontaktować

Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń Ekologia - Rozwój - Przestrzeń

Partnerzy

logo 0
st 119
bt6n
123NEW LOGO TEI ENGLISH TELIKOS
1279643224
ubi
spnr2
Close